Mensen zijn niet altijd aardig tegen elkaar. Van kleine leugens naar moord en doodslag: iedereen krijgt in zijn leven te maken met mensen die je pijn doen. Het Nieuwe Testament leert ons  te vergeven, maar ons gevoel zegt vaak anders. Het gevoel neigt naar ‘oog om oog, tand om tand’. Maar is het niet juist deze moeilijkheid die vergeving zo krachtig maakt?

Vergeven als ‘Default setting’

De Bijbel spreekt over vergeving niet als een bijzondere actie, maar als een ‘default setting’ van een christen. Jezus leert ons zeventig keer zeven maal te vergeven. Paulus roept meerdere keren op om nederig te zijn: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’ (Ef. 4:32) Goed zijn voor elkaar en vergeving gaan hand in hand. Wij vergeven en worden vergeven. Het concept is eenvoudig, maar de daadwerkelijke uitvoering naar je eigen leven is lastig. Want durven wij onze fouten toe te geven en nederig om vergeving te vragen? Laat staan anderen met hun fouten doen ‘wegkomen’?

Soms kan het zelfs onmogelijk aanvoelen. En juist daardoor is het een krachtige getuigenis van Gods Liefde die door jou zichtbaar wordt.

Deel uit wat je krijgt

Jezus vertelt een vergelijking aan Petrus. Deze vergelijking vertelt ons over een Koning die de schuld van een dienaar kwijt schold. Maar de dienaar faalt dit te doen bij iemand die hem nog geld schuldig is. Als de koning daarvan hoort wordt deze kwaad en gooit hem in de handen van de gerechtsbeulen, totdat de dienaar zijn hele schuld had afbetaald. Jezus zegt: ‘’Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft’’ (Matt. 18:35)Het zijn duidelijke woorden die ons erop wijzen dat wij leven in de genade van God. Confronterende woorden, maar wel heel duidelijk. Want stel je zelf eens de vraag: zou je liever Gods vergeving accepteren of liever voor je eigen zonde volledige rekenschap afleggen?

Vergeef tot eer van God

Maar hoe duidelijk de opdracht ook is, het neemt niet weg dat het heel lastig kan zijn. Soms kan het zelfs onmogelijk aanvoelen. En juist daardoor is het een krachtige getuigenis van Gods Liefde die door jou zichtbaar wordt. Met Jezus offer hoeven wij niet langer tand om tand, oog om oog aan te houden. Toen Jezus aan het kruis hing, na een lange marteltocht, vraagt hij God: ‘Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.’ Het is over deze vergeving waarover wij spreken in dit artikel. Bijbelse vergeving vraagt het uiterste van ons. En dat is waarom het zo ontzettend krachtig is. Zoals de man in de onderstaande video ook laat zien, van wie de dochter vermoord is door de seriemoordenaar tegen wie hij spreekt. Met zijn vergeving, komt Gods liefde zelfs binnen bij de moordenaar van 43 mensen.

Durf jij te vergeven, zoals deze vader de moordenaar van zijn dochter vergeeft?

Het wegmoffelen van vergeving in onze sociale contacten doet schade aan de relaties in ons leven en geeft ruimte voor wrok, boosheid en eenzaamheid. Want ‘Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.’ Herken jij dit, maar blijf jij moeite hebben met vergeven? Blijf niet met je vragen zitten. Bid, praat & ga op zoek in de Bijbel!

Volg Frank

Frank van Wijhe

Initiatiefnemer van Ik ben Christen.nl. Houd van een goede cappuccino en een appeltaart. Heeft een diploma in journalistiek, maar weet niet wat hij daarmee moet. Onderneemt in video & advertising.
Frank van Wijhe
Volg Frank

Latest posts by Frank van Wijhe (see all)

Post a comment