Als redactie hopen wij dat deze site iets kan betekenen in de opbouw en toerusting van christenen. Daarbij is het voor ons belangrijk om scherp te blijven en bij al onze artikelen de kern van het evangelie in het oog houden. Dit evangelie is voor ons als een radarinstallatie die in de dichtste mist het schip op zee de weg wijst en we hopen dat we daarin iets mogen delen.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

God heeft de wereld lief

Allereerst wil ik met jullie kijken naar Gods liefde voor de wereld. Beseffen we onszelf wel hoe groot dit wonder is? Wij zijn het namelijk die van Gods schepping een beestenboel maken. Wij buiten de aarde uit alsof er geen nageslacht meer komt. En toch…. God heeft de wereld lief.  De hoogste onthulling hiervan heeft plaats gevonden toen Hij zijn Zoon in de wereld gezonden heeft! In Zijn liefde voor de wereld ging God zo ver, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ‘gaf’. God gaf het liefste, het kostbaarste dat Hij had (Rom.8:32). En dat heeft Hij niet gedaan omdat Hij er zoveel voor terugkrijgt. In tegendeel! Maar het staat er echt. Johannes heeft het niet verzonnen, hij heeft het uit de mond van de Heere Jezus gehoord en opgeschreven.

Wie in Hem geloof heeft eeuwig leven!

Nu wil in een stapje verder gaan want God gaf Zijn Zoon met een doel. God geeft het Leven, maar niet zomaar aan alle mensen. Dat zou zijn liefde heel goedkoop maken. Nee, er is één voorwaarde. Geloof in de Zoon. Dat is wat God van ons vraagt. Niet meer en niet minder.  Dat klinkt misschien een beetje simpel. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt over geloven gaat dat niet enkel om het erkennen van feiten. Jacobus schrijft bijvoorbeeld in zijn brief dat demonen ook geloven in God (Jak. 2:19). Hiermee bedoelt hij te zeggen dat het geloof dood is als daar geen goede werken uit voort komen. Dus eigenlijk  betekent geloof: door de knieën gaan, zwichten, je overgeven, het leven buiten jezelf in Christus zoeken, en Hem het centrum van je leven maken. Daarom kan het zo zijn dat geloven een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee brengt. Het kan zo zijn dat er bepaalde dingen zijn waar je afstand van moet doen, omdat je wilt leven naar de wil van God. Dat valt lang niet altijd mee: maar het is ‘goed’ om deze kerntekst in het oog te houden. We hoeven niet te presteren, God weet dat we onze redding niet zelf  bewerkstelligen… wij hoeven slechts in Hem te geloven. Zo is er door het offer van Jezus weer leven en gemeenschap met God mogelijk. Door het geloof wordt dat een heerlijke werkelijkheid!

Meer weten over wat wij belangrijk vinden? Lees ook onze missie

Pieter-Jan van Halum

Een enthousiaste kerkelijk werker, die zich met veel passie en bevlogenheid inzet voor de kerk. Hij ziet het als uitdaging om de rijkdom van de christelijke traditie opnieuw te ontdekken in de huidige context. Hij hoopt medechristenen en religieuze zoekers te mogen bijstaan en te inspireren in een zoektocht naar geestelijke groei.
Pieter-Jan van Halum

Latest posts by Pieter-Jan van Halum (see all)

Post a comment