1 Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.

Het Schriftgedeelte voor deze overdenking komt uit het boek Jesaja, een van de meest bekende profeten van het Oude Testament. Jesaja leefde in een bedreigd Juda. De omringende landen werden steeds sterker en vormden een bedreiging voor het land. Maar toch Juda hoefde niet bang te zijn. Want als het volk sterk stond in het geloof zou God Zijn volk beschermen. Maar het volk luisterde niet en richtte zich niet op God. Daarom kwam het volk in Babylonische ballingschap: een tijd zonder hoop. Maar zelfs in deze zware tijd mag Jesaja aan hen een hoopvol woord doorgeven.

De Verlosser
Zo lezen we in het eerste vers: “(…)want ik heb u verlost” . Dit mogen we zien als een profetie, een voorzegging, en op die manier zien we dat God na een donkere tijd weer een hoopvolle toekomst schenkt. Op deze manier leid de Heere de verlossing in. God laat zien dat Hij zich verbonden voelt met Zijn volk en zo lezen we: “Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.”. Wanneer je iemand bij zijn naam roept betekend dat vaak dat je diegene kent. Zo laat de Heere hier ook zien dat Hij Zijn volk kent, dat Hij nauw betrokken is bij Zijn volk. Hij heeft het geschapen en geformeerd en daarom zal Hij het beschermen als een kostbaar bezit. Zo is het volk Israël overal veilig. Zelfs door het water of door het vuur want de Heere is hun Heiland, hun verlosser.

Hij is met ons allen
Door het verlossende werk van de Heere Jezus mogen wij onszelf ook Zijn kinderen noemen (Gal 3:26). Dan wordt dat wat de Heere belooft aan Zijn volk ook een belofte voor ons. Soms hebben wij moeilijke momenten in onze levens, dan kan het lijken alsof we door het water of door het vuur moeten gaan. Maar dan mogen wij beseffen dat we een Vader hebben die ons Zijn kinderen noemt. Een Vader die om ons geeft en daarom Zijn Zoon voor ons door het vuur heeft laten gaan. Dat betekend niet dat God ons om het water en vuur heen zal leiden maar wel dat Hij bij ons is! Want zo belooft de Heere vandaag aan ons: “Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.”.

 

Pieter-Jan van Halum

Een enthousiaste kerkelijk werker, die zich met veel passie en bevlogenheid inzet voor de kerk. Hij ziet het als uitdaging om de rijkdom van de christelijke traditie opnieuw te ontdekken in de huidige context. Hij hoopt medechristenen en religieuze zoekers te mogen bijstaan en te inspireren in een zoektocht naar geestelijke groei.
Pieter-Jan van Halum

Latest posts by Pieter-Jan van Halum (see all)

Post a comment