Iedereen heeft wel delen van zichzelf die hij liever verbergt. Vervelende eigenschappen, zondige daden, een doel dat je maar niet schijnt te kunnen halen: genoeg om niet openbaar te willen maken. Omdat je bang bent als zwak gezien te worden, als iemand die faalt. En daarom houd je zelf de teugels vast van je eigen leven en laat je alleen je opgemaakte kant zien. In een trotse maatschappij waar we onafhankelijk en assertief moeten zijn lijkt zwakheid tonen fataal. Maar niets is minder waar.

De Bijbel als bron

Het beeld van ‘’sterk en krachtig’’ dat wij ons vaak op laten leggen, verschilt gigantisch van wat de Bijbel ons laat zien. Onze Bijbelse figuren zijn geen vlekkeloze Hollywood helden die geen fouten maken (en dus ook nooit om vergeving hoeven te vragen). Opvallend is dat door de Bijbel heen, van het Oude Testament tot en met het Nieuwe, God mensen kracht geeft daar waar ze zelf tekort schieten. Van Adam tot Johannes: allen waren afhankelijk van God. Zo erkende Mozes geen goede spreker te zijn en God gaf hem Aron. Kreeg de vluchtende Jona een vis om zijn zwakte tegen te gaan en kreeg Saul wijze raad van Samuel om zijn trots tegen te gaan. We denken vaak alles zelf te moeten doen en mogen geenszins falen in de ogen van andere mensen.

Gideon stond vervolgens met maar 300 man tegenover het massale vijandelijke leger. Onmogelijk om zo’n gevecht te winnen.

Legertje van 300 man

Rechters 7 vertelt het verhaal van Gideon, die met 32.000 man tegenover een massaal vijandelijk leger stond. Maar God wou niet dat Israël zich op hun eigen kracht beroemde. Daarom gaf God aan Gideon de opdracht om iedereen te laten vertrekken die bang was.  Welgeteld 22.000 man vertrok. Maar God vond alsnog dat het leger te groot was: een tweede selectieronde vond plaats en Gideon stond vervolgens met maar 300 man tegenover het massale vijandelijke leger. Onmogelijk om zo’n gevecht te winnen.

Deze 300 man waren niet de Spartanen die de Perzen tegenhielden. Vechten konden ze vast en dapper waren ze zeker, maar God had bedacht dat er een andere optie was dan een gevecht tussen de legers. De mannen van Gideon werden uitgerust met fakkels en ramshoorns. En zonder dat er een wapen aan te pas kwam aan de kant van Gideon werd de strijd gewonnen. De vijand sloeg op de vlucht. Gideon had geen leger nodig die sterk was in de ogen van mensen. Hij vertrouwde op God, die sterker is dan alle aardse machten bij elkaar.

Kwetsbaarheid wordt kracht. Geluk is voor wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.

Zwakke Paulus

God wil zich tonen in onze zwakheden. Het vertrouwen in God is echter niet makkelijk. Jezelf zo opstellen dat je net zoals Gideon en zijn leger niet meer lijkt te kunnen winnen. Het vereist moed en opoffering, maar we vergeten soms dat het ook vrucht brengt. Paulus was voordat hij een hartstochtelijke evangelie verkondiger werd een harde christenvervolger. Ongetwijfeld zouden zijn oude kennissen minachting hebben gevoeld voor deze ommekeer naar softie Paulus. En als christen zegt hij het volgende:  

”Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.” – 2 Korinthiërs 12:9-10

Kwetsbare Jezus

Juist Jezus stelde zich kwetsbaar op. Jezus die in het midden van onze gebroken wereld kwam en koos om het niet te ontwijken, maar het te ondergaan. Om het oor van de soldaat te genezen, in plaats van zich krachtig te verzetten en wraakzuchtig op te stellen. Jezus die niet zwichtte, maar nieuw leven gaf door alle zonde, pijn en lijden heen. En zo hoop gaf aan de hele mensheid. Kwetsbaarheid wordt kracht wanneer jij je trots laat varen en God toelaat Zijn werk te doen door jou.

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Hebreeën 13:5-6

Volg Frank

Frank van Wijhe

Initiatiefnemer van Ik ben Christen.nl. Houd van een goede cappuccino en een appeltaart. Heeft een diploma in journalistiek, maar weet niet wat hij daarmee moet. Onderneemt in video & advertising.
Frank van Wijhe
Volg Frank

Latest posts by Frank van Wijhe (see all)

Post a comment