Als ​Christus​ niet is ​opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. (1 Kor. 15:14)

De veertigdagentijd is voor veel christenen een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Er wordt door middel van boekjes, Apps en Bijbelroosters veel tijd genomen voor stille tijd.  Op verschillende manieren wordt extra stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Misschien heb jij dat ook wel gedaan, misschien heb je zelfs gevast. Maar nu na de paasdagen heerst het gevaar dat je in een soort van gat valt. Je hebt veertig dagen toegeleefd naar Pasen, maar nu is Pasen voorbij en alles lijkt weer onveranderd verder te gaan.

Verdieping voor het geloof

Toch hoop ik dat Pasen een stukje verdieping geeft in je geloof. Paulus zegt dat zonder de opstanding van Christus ons geloof zinloos is. In de opstanding laat God zien dat Jezus daadwerkelijk zijn Zoon is. Zonder Pasen moet je zeggen: Jezus was ook maar een gewoon mens (hoe bijzonder ook). Door Jezus uit de dood op te wekken onderstreept God de staat van Jezus. Door de opstanding mogen we weten dat Jezus stierf als de Messias van God, in onze plaats, om ons met God te verzoenen, om onze zonden weg te dragen. Pasen is dus niet alleen terugkijken op een gebeurtenis van 2000 jaar geleden, het is het feest van de overwinning. Wij hebben geen dode God, Jezus leeft!

De dood overwonnen

Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft getriomfeerd over zonde, satan, dood en hel! En daarom is Jezus groot genoeg om ons in alle omstandigheden vast te houden, kracht te geven en te bemoedigen. We staan er nooit alleen voor, nooit alleen tegenover machten die ons van Jezus kunnen losrukken. Dat betekent niet dat dus alles rustig is en blijft. Pijn, schrik, angst en teleurstelling  zijn er nog steeds en we voelen dat voluit. Maar ze zijn niet het grootst, niet het sterkst. Met de levende Christus kunnen we over het graf heen zien. Jezus is groter en sterker, altijd en overal. Hij is bij ons, ook als wij in de put zitten. Hij draagt ons, ook als ons lichaam gesloopt wordt. Hij heeft de dood overwonnen.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. (1 Petrus 1:3)

Vernieuwend

Dat is levensveranderend. Als je iets van de diepte van Pasen gaat beseffen dan verandert dat je leven, Petrus noemt dat de wedergeboorte. Vanuit het nieuwe leven met God komt ons aardse leven in een ander licht te staan. Een Leven na Pasen, in het licht van de opstanding, is niet iets voor in je luie stoel. Ik hoop juist dat je het geestelijke enthousiasme van de veertigdagentijd ook nu mag vasthouden. Mensen die zo hun ogen openhouden voor de grootheid van Jezus zullen merken dat de Heer hun moed en kracht geeft. Die mensen kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe Jezus helpt en bezig is in hun leven. Het is niet simpel om de werkelijkheid van de opstanding van Jezus vast te houden, maar wie het doet en daarin groeit ziet steeds meer van Zijn reddende kracht. We mogen vasthouden aan de belofte van God, dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Dat geeft ware blijdschap. Soms als een glimlach door de tranen heen. Zo kan er zelfs in het aangezicht van de dood gezongen worden. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven, door Zijn dood bereid. Een leven in Zijn heerlijkheid.

Pieter-Jan van Halum

Een enthousiaste kerkelijk werker, die zich met veel passie en bevlogenheid inzet voor de kerk. Hij ziet het als uitdaging om de rijkdom van de christelijke traditie opnieuw te ontdekken in de huidige context. Hij hoopt medechristenen en religieuze zoekers te mogen bijstaan en te inspireren in een zoektocht naar geestelijke groei.
Pieter-Jan van Halum

Latest posts by Pieter-Jan van Halum (see all)

Post a comment