Sta dan vast in de vrijheid waarmee ​Christus​ ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een ​juk​ van slavernij belasten. Galaten 5:1 (HSV)

Herken je het gevoel dat je steeds een onvoldoende haalt bij God? Het gevoel dat je steeds tekort schiet voor God? Je probeert netjes je stille tijd te houden, je probeert zo goed als mogelijk te leven zoals God dat van je vraagt, maar steeds weer kom je tot de conclusie dat het je niet lukt. In het artikel van vorige week ‘Vrijheid in gevangenschap’ stond Frank stil bij de werkelijke vrijheid in Christus. Geweldig, Vrij zijn! Dat willen we toch allemaal. Maar als je steeds het idee hebt dat je faalt voor God, ben je dan wel vrij? In dit artikel wil ik je ertoe oproepen om niet alleen in de vrijheid te geloven maar ook om er daadwerkelijk in te gaan staan!

We zijn bevrijd

Soms lijkt het alsof ieder kerkverband een juk van slavernij op zijn kerkgangers legt. Iedere stroming doet dat in zijn eigen stijl, maar in welke vorm het ook zij, we worden opgeroepen om ons best te doen voor God. En natuurlijk is dat niet verkeerd, sterker nog, God vraagt ook een bepaalde levenswijze van ons. We moeten er alleen wel voor oppassen dat het geen nieuwe wetten worden waarmee we onze redding moeten verdienen.

In ons geloof gaat het er niet om hoe goed of hoe slecht je leeft. Het gaat om dat wat Christus heeft gedaan. Als we onze redding zouden moeten verdienen of in stand zouden moeten houden door onze eigen inspanningen dan zou je nooit zeker kunnen zijn van je redding. Maar christenen hoeven niet bang te zijn om veroordeeld te worden, in Christus zijn ze rechtvaardig. Het feit dat de wet vervuld is in Christus, is de kern van de vrijheid. Hij heeft ons bevrijd!

Door het geloof mag je zeker weten dat je werkelijk vrij bent.

Ga staan in de vrijheid

We moeten in de vrijheid gaan staan zegt Paulus. Wij mensen zijn er steeds weer toe geneigd om zelf de zaligheid te willen verdienen. Maar dat is dus niet de bedoeling. Je moet gaan staan in de vrijheid. Staan in de vrijheid betekent dat je midden in de geestelijke strijd, zeker weet dat je zonden vergeven zijn. Vanuit die wetenschap wordt de strijd tegen de zonde eenvoudiger, omdat de angel eruit gehaald is. Een christen kan tegen de zonden vechten omdat zij vergeven zijn.

Je hoeft dan ook niet bang te zijn voor een onvoldoende bij God. Door het geloof mag je zeker weten dat je werkelijk vrij bent. Leg jezelf dan niet steeds een hoge lat op maar leef in vrijmoedigheid naar dat wat de Heer van je vraagt. Wees niet bang als het weer eens mislukt want al die dingen zijn maar bijzaken. Christus heeft je vrijgemaakt! Wij kunnen daar niets van afhalen of aan toevoegen. Het enige wat van ons gevraagd wordt is geloof. Wanneer je in Christus gelooft dan heb je alle genade, gerechtigheid, vrede en vrijheid. Dat wordt je belooft en daarom… leg jezelf geen nieuw juk van slavernij op maar ga staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft.

Pieter-Jan van Halum

Een enthousiaste kerkelijk werker, die zich met veel passie en bevlogenheid inzet voor de kerk. Hij ziet het als uitdaging om de rijkdom van de christelijke traditie opnieuw te ontdekken in de huidige context. Hij hoopt medechristenen en religieuze zoekers te mogen bijstaan en te inspireren in een zoektocht naar geestelijke groei.
Pieter-Jan van Halum

Latest posts by Pieter-Jan van Halum (see all)

Post a comment