Ik kan me soms wanhopig voelen wanneer ik naar het nieuws kijkt. Deze week had ik dat toen ik hoorde over de zelfmoordaanslag tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester. Meer dan 20 doden en tegen de zestig gewonden. Terrorisme is niet meer iets van ver weg, het is iets waar we allemaal slachtoffer van kunnen worden. Dat geeft een bepaalde angst. Het heeft invloed op ons en het geeft geloofsvragen. Waarom gebeurt dit? Beschermt God wel? Hoe kan het dat ook christenen slachtoffer worden? Thema’s en vragen waar we geen makkelijke antwoorden op kunnen geven. Toch denk ik dat Hemelvaartsdag ons kan helpen om te leven met de angst van terrorisme.

Hemelvaart

Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus is opgevaren naar de hemel. Zo kwam Hij te zitten aan de rechterhand van God. Hij werd gekroond en verheerlijkt. Toen Jezus naar de hemel vaarde ging hij dus niet met pensioen. Hij regeert daar met de Vader de wereld. Hij is de Koning van het heelal. En met Hem als regeerder, hoeven we toch nergens over te vrezen?

Toch wanneer ik terugdenk aan de Hemelvaart dan vind ik dat ergens een droevig verhaal. Aan het begin van het boek Handelingen, geeft Jezus de laatste instructies aan zijn discipelen. Nadat de discipelen een laatste vraag hebben gesteld wordt Jezus opgenomen in de lucht. En in mijn gedachte zie ik daar die discipelen staan, radeloos en treurig kijken ze naar de hemel. De wereld was niet veranderd. Jezus had niet aan hun verwachtingen voldaan, Hij had niet de Romeinen uit Israël weggejaagd en nu is Hij weg. Hadden ze het dan allemaal verkeerd begrepen?

De vreugde van Hemelvaart

Toch is dat absoluut niet het geval. In het Evangelie van Lukas, wordt na de Hemelvaart geschreven: ‘Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem’. De discipelen zijn vol vreugde, hoe moeten we dat begrijpen? De discipelen weten dat Jezus niet ver van hen verwijderd is. Hij is niet verdwenen naar een voor hen ontoegankelijke hemel. Ze weten dat hij nu op een nieuwe en overweldigende manier bij hen aanwezig. Jezus is niet weg. Jezus is niet dood. Hij regeert vanaf de hemel.

In Romeinen 8 lezen we die prachtige tekst: “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” Paulus schrijft dat we nergens bang voor hoeven te zijn, omdat: “Christus​ ​Jezus, die gestorven is, meer nog, die is ​opgewekt​ en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.” Als gelovige mogen wij erop vertrouwen dat onze God de allersterkste is. Niets in deze wereld is zo sterk en machtig als Hij. Daarom hoeven we nergens bang voor te zijn als hij voor ons is. Toch ervaren we dat vaak niet zo. Als we horen van die zelfmoordaanslag in Manchester dan hebben we helemaal niet het gevoel dat God voor ons is. Hoe kan Hij dat nou toestaan? Al die kinderen dood, gewond of getraumatiseerd. Waarom? We hebben helemaal niet het gevoel dat Hij de wereld regeert. Zoveel dingen hier op aarde maken ons aan het twijfelen, ze maken ons onzeker. We zijn bang, bang voor terrorisme, bang voor de toekomst.  

Omgaan met de angst

Toch zegt Paulus vandaag tot ons: ‘Als God voor ons is? Wie zal er dan tegen ons zijn?’. We kunnen het nauwelijks begrijpen. Maar juist dan is het goed om met elkaar de Hemelvaart te gedenken: Jezus is niet weg, Hij ziet en hoort ons nog steeds.  Jezus is nog steeds betrokken op ons is. En vanaf zijn troon wil Hij er voor ons zijn. Hij is niet weg, hij is nabij! Vanaf Zijn troon ziet Hij ons. En we mogen weten, zijn liefde waakt over ons en draagt ons. En niets kan ons van die liefde scheiden! Nee, geen enkele persoon of macht is in staat om ons daarvan te scheiden. Dat gaat om vertrouwen. Vertrouwen dat God alle touwtjes in handen heeft. Dat Hij alle dingen kan laten meewerken ten goede. Zelfs al begrijpen wij er niets van. Misschien kan de hemelvaart jou daarbij helpen. Doordat we een beeld krijgen van Christus die naar de hemel vaart. Hij die zijn leven voor ons is heeft gegeven, die liefdevolle God, Hij regeert onze wereld.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, ​engelen​ noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God, die hij ons gegeven heeft in ​Christus​ ​Jezus, onze ​Heer. Romeinen 8:38-39

Pieter-Jan van Halum

Een enthousiaste kerkelijk werker, die zich met veel passie en bevlogenheid inzet voor de kerk. Hij ziet het als uitdaging om de rijkdom van de christelijke traditie opnieuw te ontdekken in de huidige context. Hij hoopt medechristenen en religieuze zoekers te mogen bijstaan en te inspireren in een zoektocht naar geestelijke groei.
Pieter-Jan van Halum

Latest posts by Pieter-Jan van Halum (see all)

Post a comment